loading icon
S námi vás pozná celý svět internetu
Ke stažení


stahovat


Videokurzy


video


Ceník služeb


ceník


Reklama

Ochrana osobních dat

Ochrana osobních dat je hlavní prioritou Fortunate webdesign a grafika

 

Informace

soukromí

V zásadách ochrany osobních údajů je stanoveno jakým způsobem používám, shromažďuji, zveřejňuji, přenáším
a ukládám vaše osobní údaje na webových stránkách www.fortunate.cz   (dále jen Webová stránka).

Správcem Webové stránky je Fortunate webdesign a grafika, Jiří Sýkora, Na Borkách 15, Dvůr Králové nad Labem (dále jen Správce).

 Veškeré informace osobních údajů jsou uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména ze zákonem č. 101 /2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikací č. 127 / 2005 Sb. Jsem připraven také na Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/ 679, tzv. GDPR.

 

Osobní data – subjekty

Na Webových stránkách sbíráme a shromažďujeme osobní údaje od subjektů v případě, že tyto údaje poskytnou zcela dobrovolně ( pomocí kontaktních formulářů nebo registračního formuláře uživatelů uvedené na Webové stránce) a výslovně udělí souhlas s kolekcemi a právnímy předpisy o ochraně osobních údajů subjektu (tím, že vyplnite formulář), tak automaticky.

Shromažďování a sbírání osobních dat a jejich účel:

Osobní data shromažďujeme, především z důvodu kontaktování potencionálního zákaznika nebo návštěvníka webu. V případě registrace uživatelů tyto sobní data shromažďujeme především pro možnost stahování překladů pro redakční systémy, zejména s bezpečnostních důvodů. Není – li uvedeno jinak, nasbírané osobní údaje Fortunate – webdesign a grafika v žádném případě nepředává a ani neprodává dalším správcům nebo příjemcům.

V dolní části zásad najdete odkaz na pověřenou osobu, která má na starosti ochranu osobních údajů, technické informace o zpracování a zabezpečení osobních údajů v rámci této Webové stránky.

Shromážděná osobní data od subjektů

Na Webových stránkách je součástí každého formuláře (tedy i registrační formulář uživatelů) odkaz na tuto stránku.

Níže jsou uvedeny nástroje pro shromažďování osobních údajů

 

Kontaktní formulář
kontaktní fomulář

Na celé webové stránce Fortunate – webdesign a grafika je tento standardní kontaktní formulář. Slouží všem osobám, které mají zájem o informace s ohledem pro budoucí objednávku služby nebo jen pro informační účely požadované subjektem.

Povinných polí pro odeslání formuláře je pět: jméno, e-mailová adresa, telefon / mobil, předmět, zpráva pro Fortunate – webdesign a grafika

Osobní údaje: jméno, e-mailová adresa, telefon/ mobil, předmět, zpráva

Získané osobní údaje: od subjektu

Zákonost: souhlas subjektu se zpracováním přímo na formuláři před odesláním.

Účel: kontaktní informace

Informace o zpracování: Smluvní vztah vznikne díky využití tohoto formuláře. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze jako kontakní informace. Pro žádost a zpracování konkrétních informací o uplatnění konkrétních práv kontaktujte pověřenou osobu, která je níže na této stránce.

Registrační formulář
Skrytý obsah – zatím tu nic není

 

Zpracování osobních dat – další oblasti

Fortunate – webdesign a grafika kromě této Webové stránky provozuje tyto subdomény https://download.fortunate.cz a https://video.fortunate.cz, na těchto subdoménách platí stejné zásady ochrany osobních údajů jako na této Webové stránce. V dolní části zásad najdete odkaz na pověřenou osobu, která má na starosti ochranu osobních údajů, technické informace o zpracování a zabezpečení osobních údajů v rámci této Webové stránky.

 

Osobní údaje – zabezpečení

Fortunate – webdesign a grafika výhradně pro přenos dat používá zabezpečené webové stránky, s protokolem HTTPS a SFTP. Všechny data jsou ukládána do cloudu, v žádném případě na lokální počítač.

Více informací o bezpečnosti v ZÁSADÁCH BEZPEČNOSTI.

 

Počítač uživatele – ukládání dat

Webové stránky – pravidla Cookies

Proč používáme na webových stránkách Cookies, jak je vypnout a odstranit z prohlížeče. VÍCE INFORMACÍ ZDE

 

Osobní data – specifické použití

Osobní údaje budeme používat, shromažďovat a zpracovávat pouze od subjektu, který je poskytl on-line pro účely, které vám byly sděleny.

 • pro konec, který přímo souvisí s účelem, pro který byly shromážděny osobní údaje
 • je vyžadováno zákonem nebo nařízením soudních nebo vládních orgánů

Zabezpečení dat

Správce přijme veškerá opatření technického a organizačního rázu, které povede k ochraně vašich osobních údajů před protiprávním a neoprávněným smazáním, ztrátou nebo úpravou a proti neoprávněném přístupu nebo neoprávněném přenosu. K databázi neoprávněným uživatelům se snažím omezit přístup. Nemohu však zaručit, že neoprávněný uživatel nebude mít přístup.

VÍCE INFORMACÍ – ZÁSADY BEZPEČNOSTI

 

Automaticky získané osobní údaje

Webové stránky https://fortunate.cz | https://download.fortunate.cz | https//video.fortunate.cz zpracují a ukládají automaticky údaje o návštěvnosti webové stránky. Mezi nejpoužívanější automaticky získané a uložené osobní údaje patří tyto čtyři hlavní metody:

 • vlastní logování www serveru
 • Google Analytics
 • Search Console Webmaster
 • Askimet

Zpracování automatických dat na Webové stránce

Stránka automaticky sbírá a ukládá tyto položky informací, které nám váš prohlížeč pošle do svých souborů protokolu serveru.

 • Typ prohlížeče / verze
 • Použitý operační systém
 • URL odkazujícího (dříve navštívená stránka)
 • Čas požadavku serveru
 • Stát
 • Město
 • Časové pásmo

Tyto údaje nelze přiřadit jednotlivým osobám. Tato data nejsou spojena s jinými zdroji dat a údaje jsou po statistické analýze vymazány.

 

Osobní data – smazání a odstranění

Vaše osobní údaje budou smazány co nejrychleji a co nejdříve, jakmile zpracujeme vaši záležitost nebo vaše žádost je uzavřena, nebo pokud o to požádáte.

Expirace osobních dat – pokud vyprší oprávnění ke zpracování dat, nejsou nadále zpracovávany osobní data, ale jsou archivovány v plném rozsahu v archivační době nejdéle však do 180 dnů. Pro registrované uživatele v tomto případě vyprší oprávnění po registraci uživatele a data nejsou nadále zpracovávány, ale jsou archivovány v plném rozsahu v archivační době nejdéle však do 3 roků. Po uplynutí výše uvedených časových lhůt jsou všechny osobní údaje automaticky odstraněny a nebudou v žádném případě nadále archivovány.

V dolní části zásad najdete odkaz na pověřenou osobu, která má na starosti ochranu osobních údajů, technické informace o zpracování a zabezpečení osobních údajů v rámci této Webové stránky.

 

Také můžete přímo na Webové stránce požádat o své osobní údaje, které jsme shromáždili o subjektu  a vyplnit příslušný formulář ŽÁDOST O OSOBNÍ ÚDAJE. Po přijetí Vaší žádosti, lze osobní data zkontrolovat nebo požádat o okamžité vymazání osobních dat.

Reklamní systémy – údaje

Fortunate – webdesign a grafika nepoužívá žádný způsob dat určených pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely nebo pro účely třetích stran.

 

Správa a údržba

Správce stránek si vyhrazuje právo za jakýchkoli okolností odstranit osobní informace poskytnuté uživateli, zákazníků nebo jinak. Dále si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale ukončit nebo přerušit přístup uživatelů k veškerému obsahu Webové stránky nebo jeho části bez předchozího oznámení.

 

Ochrana osobních údajů – pověřená osoba

Fortunate – webdesign a grafika nemá povinnost zřizovat funkci pověřence pro ochranu  osobních údajů ( ve smyslu článku č.37 Nařízení …). Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá Jiří Sýkora ( tel.: +420 603 963 917, email: info@fortunate.cz)